STATEMENT

Mallu Järkkä on keramiikkataiteilija (TaM), joka työskentelee työhuoneellaan Helsingin Roihupellossa taiteilijayhteisö Roihussa. Järkkä havainnoi ympäristönsä mikro- ja makrotason muotoja, struktuureja, liikettä, valoa, värejä ja työstää niiden pohjalta tulkintoja, jotka rakentuvat keraamisiksi teoksiksi. Teoksissaan Järkkä hyödyntää keramiikan erilaisia tekniikoita löytääkseen teoskohtaisen kiinnostavan tavan esittää aiheensa.